englisgپست الکترونیکاصلی
آمار بازدید
 کل بازدید : 652456 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
منو اصلی
اساتید راهنمای دوره
 

استاد راهنمای دوره در گروه فردی است که دانشجویان دوره ها می توانند برای مشورت درباره روند تحصیل یا انتخاب واحدها می توانند از ایشان استفاده کنند.

دوره کارشناسی : دکتر استادهاشمی(ورودی 97)-دکتر معارف وند(ورودی96)-دکتر علی پور(ورودی95)-دکتر قادری (ورودی94)

دوره کارشناسی ارشد: دکتر جوادی(ورودی97)-دکتر عرشی(ورودی96)-دکتر جوادی(ورودی95)

دوره دکتری: دکتر علی پور(ورودی97)-دکتر معارف وند(ورودی96)-دکتر عرشی (ورودی95)-دکترعلی پور (ورودی94)-دکتر راهب (ورودی93)

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences