• 3
    ...

  • 2
    ...

  • 1
    ...

ثبت نام دانشجویان کارشناسی
تمدید مهلت دفاع نهایی از پایان نامه
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان در شهریور ماه 97 برگزار می شود
سومین دوره مدارس تابستانی سلامت و دین
دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی
ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی رازی آغاز شد
ایجاد منبع اطلاعاتی الکترونیک در سامانه منبع یاب
کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences