• 3
    ...

  • 2
    ...

  • 1
    ...

انتخابات دانشجویی انجمن علمی مددکاری
جلسه اعضای کمیته کارورزی با سرپرستان دوره کارآموزی برگزار شد.
جلسه اعضای گروه مددکاری اجتماعی با دانشجویان جدیدالورود انجام شد
ثبت نام دانشجویان کارشناسی
تمدید مهلت دفاع نهایی از پایان نامه
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان در شهریور ماه 97 برگزار می شود
سومین دوره مدارس تابستانی سلامت و دین
دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences