• 3
    ...

  • 2
    ...

  • 1
    ...

فراخوان جذب مقاله در دانشگاه علوم پزشکی یزد
فراخوان حمایت از پزوهشگران
دانشگاه علوم پزشکی ایران شرایط پذیرش دانشجوی مهمان را اعلام کرد:
فراخوان ایده های خلاقانه در رویداد startup weekend
گزارش طرح پژوهشی عوامل تنش زای روانی و اجتماعی در شهر تهران
مرکز (SDH) دانشگاه برگزار می کند
سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز
جلسه case report در سالن فارابی برگزار شد.
 

صفحه در دست طراحي مي باشد

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences