• 3
    ...

  • 2
    ...

  • 1
    ...

برنامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
تعیین مهلت زمانی دفاع از پروپوزال ارشد
به مناسبت روز ملی مددکار اجتماعی همایشی در محل انجمن مددکاری برگزاری می گردد.
امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین گروه مددکاری اجتماعی و مجتمع آموزشی-درمانی امام خمینی (ره)
نکوداشت استاد گرانقدر دکتر واعظ مهدوی با همت انجمن مددکاری اجتماعی برگزار شد.
انتخابات دانشجویی انجمن علمی مددکاری
جلسه اعضای کمیته کارورزی با سرپرستان دوره کارآموزی برگزار شد.
جلسه اعضای گروه مددکاری اجتماعی با دانشجویان جدیدالورود انجام شد
 

صفحه در دست طراحي مي باشد

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences