برای دانلود چکیده پایان نامه روی عنوان کلیک کنید.

پدید آورنده

عنوان

استاد راهنما

سال

اکبر بخشی نیا

گروه شناسی نان خشکی های غیرمجاز افغان، مستقر در جنوب شرقی تهران (مطالعه موردی)

آقای پاکدل سلطانی

1380

فرشته بینش پور

 

بررسی عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشکده های پزشکی- پرستاری و مامائی0 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 80-1379

دکتر اقلیما

1380

سودابه بیک لیک

 

بررسی رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان

آقای حاج بابایی

1380

علی صمیمی

 

مطالعه میزان رضامندی سرویس گیرندگان از خدمات توانبخشی اجتماعی سازمان بهزیستی استان جهارمحال و بختیاری

دکتر آقابخشی

1380

نسرین صانعی

 

شناخت نیازهای رفاهی کارکنان حوزه های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر اقلیما

1380

محمد طاهر باقری زاده

 

بررسی اصول، ارزش ها و مفاهیم مددکاری اجتماعی در نهج البلاغه

دکتر اقلیما

1380

حمیده عادلیان راسی

 

بررسی و تحلیل انحراف اجتماعی بین زنان و دختران در جامعه حاشیه نشین شهرک شهید بهشتی مشهد

دکتر حاج یوسفی

1381

هاشم مهدیزاده

 

بررسی عوامل موثر در بروز و شیوع پدیده کودکان خیابانی در شهرستان مشهد

دکتر اقلیما

1381

طاهره امامی

 

بررسی مشکلات اجتماعی خانوادگی و روانی مادران همراه کودکان مبتلا به بیماری قلبی بستری شده در بیمارستان و عوامل موثر بر آن

دکتر پاشا شریفی

1381

محمد رضا حاجی بابایی

 

تعیین و بررسی متوسط پرداختی سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران و مقایسه آن با متوسط هزینه های خانوار در استان تهران در سال 1379

دکتر اقلیما

1381

فریبا درخشان نیا

 

بررسی نگرش مردم نسبت به نگهداری دختران در مراکز بهزیستی

دکتر اقلیما

1381

معصومه معارف وند

 

بررسی عوامل شخصی، خانوادگی و روابط اجتماعی موثر بر بازگشت به اعتیاد در مورد معتادان بهبود یافته

دکتر پاشا شریفی

1381

اعظم رسولی

 

بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز در مقایسه با دریافت کنندگان پیوند کلیه

دکتر اقلیما

1382

عطیه حاشیه باف

 

مقایسه رفتارهای خشونت آمیز بین دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان مدارس دولتی و غیر انتفاعی آموزش و پرورش شهر تهران

آقای پاکدل سلطانی

1382

علی نجاتی

 

مقایسه میزان رضایت مندی از مراکز اجتماع درمان مدار در دو مرکز تهران و گرگان

دکتر آقابخشی

1382

فرشته طلوعی

 

شیوه مناسب مشارکت مردم با سازمان های غیردولتی افراد معلول (شهر تهران- 1382)

دکتر آقابخشی

1382

مهناز سنچولی

 

بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران نسبت به ارزش های اخلاقی و عوامل موثر بر آن

دکتر اقلیما

1383

ناهید گلی زاده

 

بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها در سال 1383

دکتر آقلیما

1384

رحیم پویا

 

مقایسه عملکرد خانواده های دختران نوجوان بزهکار و غیر بزهکار

دکتر حاج یوسفی

1384

زهرا میر محسنی

 

بررسی تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر مشکلات اجتماعی- روانی بیماران کرونری قلب پس از عمل جراحی

دکتر حریرچی

1384

رضا ببری بناب

 

بررسی میزان اعمال مدیریت راهبردی و عوامل موثر بر ان در سازمان های غیر دولتی زنان فعال در بخش خدمات حمایتی شهر تهران در سال 1383

دکتر حریرچی

1384

ناز آفرین معروفی

 

بررسی تاثیر زندانی بودن پدر بر رفتارهای اجتماعی – سازشی فرزندان

دکتر پاشا شریفی

1384

فاطمه جنگروی

بررسی آگاهی، نگرش و رفتار مادران نسبت به کودک آزاری در شهرستان تهران در 1383

دکتر آقابخشی

1384

نسرین بابائیان

 

بررسی عوامل موثر بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان سال 1383

دکتر حریرچی

1384

لیلا رحیمی

 

بررسی تاثیر اعتیاد پدر بر رفتارهای اجتماعی فرزندان در شهرستان تبریز در سال 1382

دکتر آقابخشی

1384

فرزانه امیر یزدانی

 

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با وضعیت حمایت های اجتماعی دریافتی در مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان بهزیستی شهر تهران در 1384

دکتر اقلیما

1384

امیر قائم پناه

 

بررسی عوامل گرایش به سوءمصرف موادمخدر و راهکارهای کنترل مصرف در محیط های کاری طرح های صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس(عسلویه)

آقای حاج بابایی

1385

اعظم طهماسبی

 

بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی منطقه جنوب تهران و رابطه آن با مشخصات فردی، خانوادگی آنان در سال 1385

آقای حاج بابایی

1385

زهرا سیفی لی

 

بررسی رابطه علت گریز دختران فراری از مرکز مداخله در بحران دولت آباد و علت گریز ایشان از منزل

دکتر آقابخشی

1385

معصومه قنبری قه

 

مقایسه کارکرد خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرنیا با کارکرد خانواده های فاقد بیمار اسکیزوفرنیا در شهر اصفهان

آقای حاج بابایی

1385

لیلی میر ویسی

 

تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران دانشجو مستقر در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حریرچی

1385

سولماز خوجینی

 

بررسی رابطه عوامل خانوادگی با مشارکت جویی نوجوانان دختر 14 الی 18 ساله شهرستان همدان

دکتر اقلیما

1386

  شایسته کرم خانی   بررسی ویژگیهای فردی، خانوادگی و فرهنگی دختران فراری کرمانشاه (85-1384)   دکتر آقابخشی 1385
   بهلول محمدی

 

بررسی عوامل بازدارنده موثر بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان    بهزیستی شهرستان قزوین سال 1386-1385

  دکتر فکر آزاد  1386
  لاله چنگیزی   بررسی تاثیر طلاق والدین بر بزهکاری دختران نوجوان 18- 14 سال شهر اهواز (1385)   دکتر اقلیما 1386

میترا زوهمند

 

بررسی رابطه بین خدمات حمایتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس( ام اس) شهر تهران

دکتر اقلیما

1386

 لیلی افخمی گلی

 

  تاثیر آموزش مهارت های حل مساله در کاهش گرایش دختران فراری به فرار

  دکتر اقلیما  1388

ملیحه خلوتی

 

بررسی میزان توانمندی زنان خانه دار و عوامل موثر بر آن در شهر شیراز 1385

دکتر آقابخشی

1386

 عاطفه مجیدی فر

 

بررسی تاثیر مداخلات مددکاری گروهی با تکیه بر دیدگاه درمانی بر کاهش اضطراب بیماران قلبی از   جراحی پیوند عروق کرونر

  دکتر اقلیما 1386
 مینا شهر سبزی

 

بررسی رابطه توانایی حل مساله با حمایت اجتماعی در نوجوانان شهر شیراز در سال 1385

  دکتر اقلیما 1386
 ناهید بیضایی

 

بررسی شیوه مقابله با شرایط استرس زا در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ادره بهزیستی و زنان غیر سرپرست شهرستان نیشابور سال 86-1385(با تاکید بر مداخلات مددکاری اجتماعی)

 

  دکتر فکر آزاد 1386
 سکینه الماسی  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر از نظر جوانان بومی شهر جم   آقای حاج بابایی 1386

حسین قاسمی

 

مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالممندان مقیم سراهای سالمندی شهر اصفهان در سال  1387

دکتر حریرچی

1387

  منیژه فلاح سلو کلایی

 

تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر افزایش کفایت اجتماعی نوجوانان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان جویبار

  دکتر معتمدی
1387
 اعظم انتصاری

 

  بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی سالمندان شهر تهران در سال 1387

  دکتر اقلیما 1387
 مریم زمانی

 

بررسی رابطه بین میزان آگاهی زنان از حقوق فردی و اجتماعی فردی و اجتماعی خود با نگرش آنها نسبت به حماینهای اجتماعی در برابر خشونتهای خانوادگی در شهر تهران (1387)

  دکتر اقلیما  1387 

عذرا فرمانی

 

بررسی صدمات ناشی از کار در کودکان کار پسر مرتبط با شبکه یاری کودکان و رابطه آن با شرایط کاری در سال 1386

آقای حاج بابایی

1387

  سید مجتبی تقوی

 

بررسی عوامل فشارزای روانی - اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگا های دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  دکتر حریرچی 1387
 فرزانه یسلیانی

 

بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی علیه زنان معلول مقیم در شهرستانهای اصفهان و فریدون

 دکتر حریرچی  1388

عباس افروشه

 

بررسی تاثیر خدمات مراکز درمان و توانبخشی اختلالات نافذ رشد (اوتیسم) تحت نظر سازمان بهزیستی بر کیفیت مادران دارای کودک اوتیستیک

دکتر اقلیما

1388

کوروش رشادت

 

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به جمعیت خیریه تولد دوباره شهر تهران

دکتر اقلیما

1388

زهرا میرزائی

 

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سوء مصرف مواد در بین جوانان 25-18 ساله شهر تهران

دکتر راهب

1388

معصومه دورودیان

 

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار عضو گروه همیار و زنان سرپرست غیر عضو سازمان بهزیستی استان تهران

دکتر حریرچی

1388

 امیر چرخیان

 

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران

 

  دکتر فکر آزاد 1388
  سیاوش رهبر  مقایسه عملکرد خانواده های مناطق حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر همدان در سال 1388    دکتر حاج یوسفی 1388

عباسعلی یزدانی

بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و سلامت عمومی در سالمندان منطقه پنج تهران

 

 دکتر فکر آزاد

1388

  ساره ابری

بررسی رابطه برخورداری از خدمات روستا مهد با رشد اجتماعی کودکان روستایی 6-3 سال شهرستان ورامین

(1387)

 دکتر حاج یوسفی 1388
   فاطمه ممیزی

 بررسی رابطه مهارت های اجتماعی نوجوانان با مورد آزار قرار گرفتن آنان در منطقه 17 شهر تهران

 

  دکتر اقلیما 1389

مرضیه قاسمی پور

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد

 دکتر اقلیما

1389

الهام محمدی

 

بررسی رابطه ویژگی های ابعاد شبکه اجتماعی و سلامت در بازنشستگان سالمند عضو کانون های بازنشستگان کشوری و بازنشستگان آموزش و پرورش شهر کرج

 

دکتر فکر آزاد

1389

ثریا سیار

مقایسه کارکرد خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن از نظر زنان متاهل شهر تهران

دکتر اقلیما

1389

موسی اسفنجاری  کناری

 

تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ در سال 1388

دکتر اقلیما

1389

فهیمه عربیان

 

بررسی رابطه باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در معلمان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی89-88

دکتر اقلیما

1389

عبدالناطر موسی زاده

 

بررسی ارتباط عوامل فردی- اجتماعی با بروز رفتارهای تخریب گرانه دانش آموزان دبیرستانی مناطق جنوب تهران در سال تحصیلی 89- 1388

دکتر اقلیما

1389

 بنفشه جلالی هنومرور

 بررسی مقایسه ای کارکرد خانواده کارمندان روزکار و نوبتکار شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

  دکتر اقلیما  1389
  حسین رحیمی

 رابطه سبک های هویت یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان 18-15 ساله ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران


   دکتر اقلیما 1389
  مسعوده باباخانیان  مقایسه اختلالات زناشویی در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر قبل و بعد درمان نگه دارنده    دکتر اقلیما  1389

زینب پولاد چنگ

 

مقایسه کیفیت زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان با همسران بیماران اعصاب و روان شهرستان نجف آبادی

دکتر اقلیما

1389

مرضیه میرزایی

 

بررسی تاثیر به کارگیری روش توسعه مددکاری گروهی با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی سالمندان فرهنگسرای سالمند تهران

 دکتر اقلیما

1389

وهاب علی نیا

 

تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار

 دکتر اقلیما

1390

محمد سبزی خوشنامی

رابطه حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی با تاب آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسرانِ پدر معتاد


دکتر معتمدی

1390

اسما بنی اسد

اثربخشی اموزش مهارت های زندگی با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی بر سازگاری فردی - اجتماعی دختران معلول جسمی حرکتی

دکتر راهب

1390

  مرضیه یزدانی

  مقایسه حمایت اجتماعی بین افرادی که پس از قطع مواد عود داشته اند با افرادی که عود نداشته اند در  کمپ تولدی دوباره شهرستان تهران


  دکتر  راهب 1390
  سیروان احمدی   بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده و زنان در حال زندگی با همسر در شهر تهران   دکتر  معتمدی  1390
 شمسیه نوشادی  

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان متقاضی طلاق شهر بیجار

 دکتر   معتمدی  1391
 گوهرشاد پوربافرانی  

بررسی مقایسه ی اختلالا ت رفتاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست7 تا 12 سال

مراکز نگهداری شبانه روزی دولتی و خصوصی شهر تهران در سال1390

 

 دکتر  راهب  1391

محمد باباپور

بررسي رابطه حمايت اجتماعي با ميزان رضايتمندي از زندگي و سلامت عمومي در بين سالمندان ساكن در آسايشگاه کهریزک تهران


دکتر  راهب 1391

نیلوفر امامی نیا

بررسی رابطه خودآگاهی و خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم خوابگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  در سال تحصیلی92-91 دکتر  راهب 1392
فائزه بزرگی

 

 اثربخشی آموزش مهارت ای اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت در مراجعه کنندگان به کافی نت های شهرستان خمین

 دکتر معتمدی  1392
 عفت بهاری  

بررسی تأثیرالگوی توانمندسازی روانی اجتماعی بر سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن

 دکتر اقلیما  1392

محبوبه قربانی محمد آبادی

بررسی رابطه ویژگی های شغلی زنان شاغل در بهزیستی با رضایت زناشویی همسرانشان در سال 1391

دکتر اقلیما 1392

مریم ذبیحی پور سعادتی

بررسی تأثیر الگوی سیستمی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد مدیریت مورد بر بار مراقبت در مراقبان خانگی بیماران دارای اختلالات روانی مزمن در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 93-1392

دکتر اقلیما 1393
نسرین خسروی تپه

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی معلولین جسمی – حرکتی مراکز رعد


دکتر  راهب 1393
عصمت خالقی

بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد سیستماتیک در پیشگیری از عود اعتیاد و افزایش سلامت عمومی در افراد وابسته به مواد در مراکز ترک اعتیاد گیلان


دکتر   راهب 1393

فتانه شاه حاتمی

بررسی مقایسه ای  عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان

دکتر  راهب

1393

فهيمه مردي پيرسلطان

بررسي رابطه بين سلامت اجتماعي و رضايت زناشويي در ميان كاركنان بهزيستي شهركرج

دکترقادري ثانوي

1393

فائزه سیدی

تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی  -  رفتاری بر کفایت اجتماعی معلولین جسمی  -  حرکتی مجتمع آموزشی  -  نیکوکاری رعد شهر سنندج

دکتر   فتحی 1393

کیوان اعظمی

بررسی نقش سبکهای فرزندپروری والدین و همنشینی با همسالان در بزهکاری نوجوانان شهر تهران دکتر قادری ثانوی 1393

سحر سرور همایون

بررسی مقایسه­ای رابطه کفایت اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بازتوان شده و مستمری­بگیر تحت حمایت بهزیستی شهرستان بابل1392-1393

دکتر اقلیما

 دکترعرشی

1394

فاطمه کریمی احمدآبادی

بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر بهبود هم وابستگی اعضای خانواده وابسته به مواد

دکتر معارف وند 1394
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences