١٣٩٧/٠٣/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برگزار می کند:
فراخوان حمایت از پزوهشگران
.....
 ١٣٩٧/٠٣/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان شدن در دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران شرایط پذیرش دانشجوی مهمان را اعلام کرد:
......
 ١٣٩٧/٠٣/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences