چاپ        ارسال به دوست

با حکمی از رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

خانم دکتر سجادی مدیر گروه مددکاری اجتماعی شد

خانم دکتر حمیرا سجادی مدیر گروه جدید گروه مددکاری اجتماعی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شدند. ایشان دارای مدرک متخصص پز شکی اجتماعی است. قبل از ایشان اقای دکتر خدایی اردکانی روانپزشک و معاونت آموزشی با حفظ سمت موقتا سرپرستی گروه را بر عهده داشتند.

برخی سوابق علمی:

عضو هیئت علمی گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

 عضو مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی


١٥:٣٣ - يکشنبه ٢٥ تير ١٣٩٦    /    عدد : ١٠٤٥٤    /    تعداد نمایش : ٤٦٥خروج
 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences