• 3
    ...

  • 2
    ...

  • 1
    ...

ثبت نام دانشجویان کارشناسی
تمدید مهلت دفاع نهایی از پایان نامه
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان در شهریور ماه 97 برگزار می شود
سومین دوره مدارس تابستانی سلامت و دین
دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی
ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی رازی آغاز شد
ایجاد منبع اطلاعاتی الکترونیک در سامانه منبع یاب
کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
 

صفحه در دست طراحي مي باشد

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences