عنوان کتاب نویسنده ناشر سال انتشار شابک تصویر جلد قیمت      
مددکاری فردی کار با فرد مصطفی اقلیما و غنچه راهب دانژه 1388  
     
مروری بر زندگی و اندیشه بزرگان مددکاری اجتماعی عباسعلی یزدانی و امیرمغنی باشی منصوریه جامعه شناسان 1395 9786002570970        
فقر و نابرابری سید رامین قاسمی، فردین علی پور، نادر رجبی، سهیلا رشادت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1392          
تکنیک های کار با جامعه مددکاری جامعه ای مصطفی اقلیما- حمیده عادلیان دارسی نشر فراانگیزش 1388 978-964-2698-20-2 6000      
روشهای مددکاری اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد مصطفی اقلیما - غنچه راهب  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1389 978-964-8863-50-5 4500      
مداخلات مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی جمعی از نویسندگان (ویراستار: معصومه معارفوند) رسانه تخصصی 1395          
زندگی در فضای مجازی؛ جنبه های روانی- اجتماعی اینترنت احسان کاظمی، سیدحمید آتش پور، ملیحه عرشی، زهره اسماعیلیان دانشگاه آزاد خوراسگان 1394          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
<>

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences