شرایط و نحوه پذیرش در دانشجو در مقطع کارشناسی

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و بصورت نیمه متمرکز خواهد بود.

طول دوره و نظام آموزشی دروه کارشناسی پیوسته رشته مددکاری اجتماعی برا اساس آئین­نامه آموزشی مربوطه می­باشد.

تعداد واحد های آموزشی که دانشجویان دوره کارشناسی می گذرانند دربرگیرنده 132 واحد عملی و نظری می باشد که از این تعداد، 24 واحد عملی کارورزی است که دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی در عرصه های مختلف به فعالیت های تخصصی مددکاری فردی، گروهی و جامعه ای می پردازند.

رشته‌ مددكاری‌ از جمله رشته‌هایی‌ است‌ كه‌ داوطلبان‌ هر سه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ می‌توانند آن‌ را انتخاب‌ كنند همچنین‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در دوران‌ تحصیل‌ 24 واحد كارورزی‌ و پس‌ از فارغ‌التحصیلی‌ می توانند 2 سال‌ طرح‌ بگذرانند. این‌ دو ویژگی‌ رشته‌ فوق‌ را متمایز ساخته‌ است‌، چرا كه‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ به‌ دلیل‌ تجربه‌ ناشی‌ از 24 واحد كارورزی‌ در 6 واحد مستقل‌ و 2 سال‌ طرح‌ در سازمان‌ها و مؤسسه‌های‌ دولتی‌، از موقعیت‌ شغلی‌ مناسبی‌ برخوردار هستند.

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences