نام و نام خانوادگی مشخصات

مدیر گروه: دکتر غنچه راهب

دانشیار

شماره تلفن: 71732874-021

ایمیل: ghRaheb@gmail.com

دکتر لیلا استاد هاشمی

استادیار

شماره تلفن: 71732874-021

ایمیل: lostadhashemi2@gmail.com

دکتر سید محمد حسین جوادی

استادیار

شماره تلفن: 71732874-021

ایمیل: javadismh4@gmail.com

دکتر مرسده سمیعی

استادیار روانپزشکی

ایمیل: Me.samiei@uswr.ac.ir

دکتر ملیحه عرشی

استادیار

شماره تلفن: 71732874- 021

ایمیل: ma.arshi@uswr.ac.ir

 

دکتر فردین علی پور

استادیار

شماره تلفن: 71732868 - 021

ایمیل: barbod Alipour@gmail.com


دکتر معصومه معارف وند

استادیار

شماره تلفن: 71732869

ایمیل:  ma.maarefvand@uswr.ac.ir 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دکتر باسخا

دکتر مهدی باسخا (عضو نیمه وقت گروه)

استادیار

گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

ایمیل: Me.basakha@uswr.ac.ir


دکتر رزا علی خانی (عضو نیمه وقت گروه)

استادیار روانپزشکی

ایمیل: ro.alikhani@uswr.ac.ir


دکتر منصوره کریم زاده (عضو نیمه وقت گروه)

دانشیار

گروه آموزشی پیش دبستانی

ایمیل: E-mail:mkarimz2000@gmail.com

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - سید حسین محققی کمال

دکتر سید حسین محققی کمال (عضو نیمه وقت گروه)

استادیار

گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

ایمیل: ho.mohaghegh@uswr.ac.ir

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - فرهاد نصرتی نژاد

دکتر فرهاد نصرتی نژاد (عضو نیمه وقت گروه)

استادیار

گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

ایمیل: farhad.nosrati@gmail.com

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences