مقطع کارشناسی مددکاری اجتماعی

برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته مددکاری اجتماعی در سال 1337 همراه با اساسنامه آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در نهضد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی فرهنگ در تهران به تصویب رسید. در سال 1344 برنامه درسی مورد تجدید نظر قرار گرفت. تا سال 1370 که با تشکیل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و نیاز جامعه، برنامه درسی کارشناسی این رشته توسط گروه آموزشی مددکاری اجتماعی طراحی و تدوین گردید و در دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مور16/2/1372 به تصویب رسید. در 1373 با پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی مددکاری اجتماعی اقدام نمود و دروس این مقطع در 1384 مورد تجدید نظر قرار گرفت.


 ارزش­ها و باورها ((values and Beliefs

برنامه درسی کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با توجه به موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، ارزش و احترام به مقام انسانی و رشد و تعالی آنان که سرمایه­ های اصلی اجتماع می­باشند تهیه و تدوین می­گردد تا با تعلیم و تربیت مددکاران اجتماعی معتقد به اصول و ارزش­های حرفه­ ای و ملزم به رعایت اخلاق و سوگند­نامه این حرفه در جهت عدالت ­اجتماعی و بهزیستن افراد جامعه گام بردارند.

 

   (Aims)اهداف کلی

1- تربیت مددکاران اجتماعی ورزیده ­ای که با به کارگیری اصول، ارزش­ها، اخلاق و دانش حرفه­ای قادر باشند در جهت به زیستن افراد، خانواده­ها، گروه­ها و جامعه ارایه خدمت کنند.

2- پرورش مددکاران اجتماعی که بتوانند با بهره­ گرفتن از دانش و مهارت حرفه­ ای نسبت به پیشگیری، ارتقاء سطح زندگی و بسط عدالت اجتماعی اقدام کنند.

3- تلاش برای ارتقاء و رشد مستمر حرفه مددکاری اجتماعی.


 (Role)نقش  

افرادی که از این رشته فارغ التحصیل می­شوند قادر خواهند بود نقش­های زیر را ایفا کنند:

1) مشاوره­ ای.

2 ) قادرسازی (توانمندسازی).

3 ) آموزشی.

 

(Task Analysis)تحلیل وظایف

1) نقش مشاوره­ای

- ایجاد فضای مناسب برای مصاحبه، مشاوره و مداخله­های محیطی

- مشاوره با مددجو و جمع­آوری اطلاعات لازم درباره مشکل و توسعه رابطه حرفه­ای

- ارزیابی مشکل، تصمیم­گیری در مورد چگونگی تغییر آن، تشخیص اقدامات و خمات مورد نیاز

- مشاوره و کمک به مددجو برای شناخت موقعیت و توانایی­های درونی و بیرونی خویش

- ارایه راه حل کمکی و تقویت مددجو برای ایجاد تغییرات موثر در موقعیت و مقابله با مشکل خویش

- ارتباط با خانواده، محیط­های مرتبط با مددجو، سایر سیستم­ها و منابع کمک بر حسب نیاز

- ارزیابی و پیگیری اقدامات حل مشکل و حفظ موقعیت بدست آمده برای مددجو

- تقویت و حل مشکل افراد با استفاده از روش­ها و فنون مددکاری اجتماعی گروهی

- تقویت و حل مشکل خانواده­ها با بهره­گیری از روش­های مددکاری اجتماعی با خانواده

 

2)نقش آموزشی

- آموزش مهارت­های اجتماعی بمنظور توانمندسازی مددجویان برای حمایت از خویش

- آموزش بمنظور افزایش ظرفیت توانایی حل مساله مددجویان و قادرسازی آنان برای زندگی بهتر

- آموزش بمنظور توانمندسازی افراد برای حفظ سلامتی و بهبود وضعیت زندگی خویش

- آموزش روش­ها پیشگیری و مقابله با مشکلات به افراد بخصوص جوانان و نوجوانان

- آموزش و آگاهی دادن به افراد درباره خطرات اجتماعی و قادرسازی برای برخورد با آن

- آموزش به والدین بمنظور افزایش توانمندی آنان برای ایفای نقش موثر در خانواده

- آموزش بمنظور تقویت مهارت مددجویان در برقراری ارتباطات بین فردی

- آموزش راههای مقابله و غلبه بر موقعیتهای دشوار به مددجویان

- آموزش و ارایه اطلاعات و معرفی منابع در ارتباط با موقعیت مددجویان

 

3) نقش قادری سازی (توانمندسازی)

- شناخت افراد نیازمند به خدمات حمایتی، مراقبتی، رفاهی و اقدام در جهت کمک و ایجاد رابطه بین آنان و منابع حمایتی

- کمک به افراد در معرض آسیب­اجتماعی و حمایت و مراقبت از آنان به منظور حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی

- کمک و قادرسازی افراد تحت ستم و محروم از حداقل رفاه اجتماعی در قالب خدمات موسسه و منابع اجتماعی

- کمک با افراد درگیر با مشکلات اجتماعی و توانمندسازی آنان برای زندگی بهتر

- حمایت و قادرسازی افراد دچار نقایص حسی-حرکتی و جسمی-حرکتی ئ ایجاد زمینه تطابق بیشتر آنان با جامعه

- حمایت، مراقبت، اصلاح رفتار آسیب­دیگان و ایجاد زمینه سازگاری بیشتر آنان با جامعه

- تقویت انگیزه­های خیرخواهانه مردم و جلب همیاری آنان در رفع مشکلات اجتماعی

- مداخله­های مددکاری اجتماعی در محیط­های اجتماعی مرتبط با مشکلات و موقعیت مددجویان

- افزایش قابلیت­ها و توانمندی­ها، کاهش محدویت­ها و ایجاد فرصت برای تغییر و بهبود موقعیت افراد

 

استراتژی­های تدوین برنامه (Strategys)

 

استراتژی کلی برنامه درسی مددکاری اجتماعی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای اقشار و گروه­های اجتماعی ملی و محلی، پیشگیری و ارتقاء بهزیستی و رفاه­اجتماعی، کنترل و کاهش مسایل اجتماعی جامعه می­باشد. در طرح درسی رشته استفاده از شیوه­های آموزش در عرصه، آموزش گروهی، کارگاهی و... همچنین تلفیقی از استاد محوری و دانشجو محوری مد نظر قرار گرفته است.

 

شرایط و نحوه پذیرش در دانشجو در مقطع کارشناسی

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و بصورت نیمه متمرکز خواهد بود. طول دوره و نظام آموزشی دروه کارشناسی پیوسته رشته مددکاری اجتماعی برا اساس آئین­نامه آموزشی مربوطه می­باشد.

تعداد واحد های آموزشی که دانشجویان دوره کارشناسی می گذرانند دربرگیرنده 134 واحد عملی و نظری می باشد که از این تعداد، 21 واحد عملی کارورزی است که دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی در عرصه های مختلف به فعالیت های تخصصی مددکاری فردی، گروهی و جامعه ای می پردازند.

رشته‌ مددكاری‌ از جمله رشته‌هایی‌ است‌ كه‌ داوطلبان‌ هر سه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ می‌توانند آن‌ را انتخاب‌ كنند همچنین‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در دوران‌ تحصیل‌21 واحد كارورزی‌ و پس‌ از فارغ‌التحصیلی‌ 2 سال‌ طرح‌ بگذرانند. این‌ دو ویژگی‌ رشته‌ فوق‌ را متمایز ساخته‌ است‌، چرا كه‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ به‌ دلیل‌ تجربه‌ ناشی‌ از 21 واحد كارورزی‌ در 6 واحد مستقل‌ و 2 سال‌ طرح‌ در سازمان‌ها و مؤسسه‌های‌ دولتی‌، از موقعیت‌ شغلی‌ مناسبی‌ برخوردار هستند.

نام دوره:

کارشناسی ارشد پیوسته مددکاری اجتماعی

طول دوره :

طول دوره و نظام اموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته مددکاری اجتماعی بر اساس آئین نامه آموزشی مربوطه می باشد.

تعداد واحدهای درسی :

واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی 134 واحد که به شرح زیر است :

 

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

334124

اصول و مباني مددكاري اجتماعي

2

-

-

2

-

334289

بهداشت عمومي

2

-

-

2

-

334304

سياست هاي اجتماعي و رفاه اجتماعي (1)

2

-

-

2

-

334302

روانشناسي (رفتار شناسي)

2

-

-

2

-

999901

ادبيات فارسي

3

-

-

3

-

999903

انديشه اسلا مي (1)

2

-

-

2

-

999905

تربيت بدني (1)

-

1

-

1

-

334126

اصول و مباني جامعه شناسي

2

-

-

2

-

999942

زبان مقد ماتي

2

-

-

2

-

334138

اصول ومباني توانبخشي

2

-

-

2

-

334131

اصول علم اقتصاد

2

-

-

2

-

999904

انديشه اسلامي (2)

2

-

-

2

999903

334129

كاربرد مردم شناسي در مددكاري اجتماعي

2

-

-

2

-

334318

آشنايي با نيازها و برنامه ها و منابع اجتماعي

1

1

-

2

-

999902

زبان خارجي

3

-

-

3

-

334319

روش هاي مددكاري اجتماعي فردي (1)

2

-

-

2

334124

999906

تربيت بدني (2)

-

1

-

1

999905

334295

آسيب هاي مراحل رشد (1)

2

-

-

2

334302

334321

اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در مددكاري اجتماعی

2

-

0

2

334124

999909

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

-

-

2

-

334303

روانشناسي اجتماعي

2

-

-

2

-

334239

كاربرد نظريه هاي جامعه شناسي در مددكاري اجتماعی

2

-

-

2

334126

334312

آسيب هاي مراحل رشد (2)

2

-

-

2

334295

334156

كارورزي مددكاري فردي (1)

-

-

4

4

-

334134

روش هاي مددكاري فردي (2)

2

-

-

2

334319

334313

آسيب شناسي رواني

2

-

-

2

334302

334307

حقوق در مددكاري اجتماعي(1)

3

-

-

3

-

334164

روانشناسي باليني

2

-

-

2

334302

334305

سياست هاي اجتماعي و رفاه اجتماعي(2)

2

-

-

2

334304

334132

اصول و مباني علم سياست

3

-

-

3

-

334220

روشهاي مددكاري گروهي (1)

2

-

-

2

334303

999910

اخلاق اسلامي

2

-

-

2

-

334277

كارورزي مددكاري فردي (2)

-

-

4

4

-

334315

مسائل اجتماعي ايران (1)

2

-

-

2

334126

334306

آمار و پژوهش در مددكاري اجتماعي

3

-

-

3

 

334158

كارورزي مددكاري اجتماعي گروهي (1)

-

-

4

4

 

334320

روش هاي مددكاري گروهي (2)

2

-

-

2

334220

 

فرهنگ و تمدن اسلامي

2

-

-

2

-

334314

آسيب شناسي اجتماعي

3

-

-

3

334239

999908

انقلاب اسلامي

2

-

-

2

-

334308

حقوق در مددكاري اجتماعي (2)

2

-

0

2

334307

334330

روش هاي مددكاري اجتماعي جامعه اي

2

1

-

3

334315

334157

كارورزي مددكاري اجتماعي گروهي (2)

-

-

3

3

-

334317

توسعه جوامع روستايي

2

-

-

2

334129

999907

تفسير موضوعي قران

2

-

0

2

 

334246

روش شناسي پژوهشي در مددكاري اجتماعي

3

-

-

3

334306

334322

اصول برنامه ريزي اجتماعي

2

-

-

2

-

334309

مديريت و سازماندهي

2

-

-

2

-

334331

مددكاري اجتماعي با گروهاي خاص

2

-

-

2

334138

334162

كارورزي مددكاري اجتماعي  جامعه اي (1)

-

-

3

3

-

334178

پروژه تحقيقاتي

-

2

-

2

334246

999932

جميعت و تنظيم خا نواده

2

-

-

2

-

334168

مشاوره ژنتيك

2

-

-

2

334138

334325

مسائل اجتماعي  ايران  (2)

2

-

-

2

334315

334326

مددكاري اجتماعي با خانواده

2

-

-

2

334308

334311

مديريت در مددكاري اجتماعي

2

-

-

2

334309

334161

كارورزي مددكاري اجتماعي جامعه اي (2)

-

-

3

3

-

334310

شهرنشيني و توسعه

2

-

-

2

-

334316

مسا ئل اقتصادي ايران

3

-

-

3

334131

جمع كل

105

6

21

134

 

 

 

           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
       
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         

         

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences