مقطع کارشناسی ارشد

  برنامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی در سال 1377 با هدف تعالی بخشیدن به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، احترام به مقام و حقوق انسان ها و ایجاد فرصت های اجتماعی برابر به تصویب رسید. مددکاری اجتماعی با اعتقاد به توانمندی انسان ها، استعداد و ظرفیت خدادادی آنان درتعامل با منابع و فرصت های اجتماعی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خود را براساس موارد مهم زیر تنظیم نموده است:

ـ آموزش، پژوهش، نقد نظریه ها و الگوها، نظریه پردازی و الگوسازی

ـ پیشگیری، کنترل، کاهش و درمان مسائل و مشکلات فردیو اجتماعی

ـ ارتقاء سطح دانش و استاندارد های حرفه ای مددکاری اجتماعی

ـ بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزش و پژوهش و تولید علم در گستره حرفه مددکاری اجتماعی

 

اهداف مورد نظر در دوره کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

        ـ توسعه تفکر علمی، انتقادی و نقد نظریه ها و الگوهای مددکاری اجتماعی و طراحی ساخت و تدوین الگوهای عملی و نظریه سازی در مددکاری اجتماعی

ـ به کارگیری روش های علمی و پژوهشی در قلمرو موضوع های مربوط به مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی

-ارزشیابی و نتیجه گیری علمی و عملی و بومی ساختن آنها به منظور به کارگیری شان در تدوین سیاست ها و اجرا در محدوده رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی

- رشد دانش مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی، و رهبری و مدیریت آموزش و نشر دستاوردهای علمی برای رشد و توسعه این حرفه

 

نقش های مورد نظر  برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

- مدرس و آموزش دهنده

- پژوهشگر

- برنامه ریز اجتماعی

- آسیب شناس اجتماعی

- مددکار اجتماعی خانواده

- مدیریت مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی، خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی در سطح کلان

 

وظایف فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی وظایفی بر عهده دارند که عبارتند از:

- آموزش دانشجويان در مقاطع كارشناسي

- بررسي مسائل ومشكلات فرد، گروه و جامعه

- تشخيص مسائل و مشكلات و اولويت بندي آنها

- جستجوي راه حل هاي مداخله، جهت پيشگيري، كنترل و كاهش مسائل و مشكلات اجتماعي

- ارائه طرح هاي پ‍ژوهشي كيفي، عملياتي حل مسئله و ...

- طراحي برنامه به منظور مداخله و پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي

- ارزيابي خدمات رفاه اجتماعي و طراحي برنامه براي توسعه آن

- همچنين حفظ و ارتقاي سلامت و كيفيت زندگي خانواده ها

 

طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مددكاري اجتماعي 2 سال بوده و نظام آموزشي آن  واحدي است و كليه دروس نظري و عملي آن در 4 نيمسال تحصيلي و هر نيمسال 17 هقته كامل  آموزشي خواهد بود. حداقل زمان لازم براي تدريس هر واحد نظري يك ساعت، عملي دو ساعت و كارورزي 3 ساعت مي باشد.

تعداد كلي واحد هاي درسي دوره كارشناسي ارشد اين رشته 32 واحد بوده  كه از اين تعداد 24 واحد نظري ، 4 واحد عملي و 4 واحد پروژه پايان نامه مي باشد. در ضمن 7 واحد اختياري نيز پيش بيني گرديده است.


شرایط گزینش دانشجو

الف- دارا بودن شرایط عمومی ورود به دانشگاه

ب- داشتن گواهینامه کارشناسی مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی


مواد آزمون ورودی

الف- مددکاری اجتماعی ( مبانی مددکاری اجتماعی ، مددکارفردی، مددکاری گروهی و جامعه­ای)

ب- زبان خارجه تخصصی

ج- روانشناسی (روانشناسی عمومی، روانشناسی مرضی، روانشناسی شخصیت)

د- مبانی و نظریه­ های جامعه شناسی

ه- مبانی توان­بخشی

 

برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد رشته مددكاري اجتماعي

 

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

693004

نظريه ها و روش هاي مددكاري ومشاوره

2

-

-

2

-

693002

مشاوره ژنتيك

1

-

-

1

-

693010

سيستم هاي مديريت

2

-

-

2

-

693001

زبان انگليسي پيشرفته

3

-

-

3

-

693028

مشاوره توانبخشي

1

1

-

2

-

693031

سيستم هاي اطلاع رساني

0/5

0/5

-

1

-

693007

مشاوره در پيشگيري و تنظيم خانواده

2

-

-

2

-

693005

مديريت منابع انساني

2

-

-

2

-

693009

مسائل راهنمايي و مشاوره در ايران وجهان

2

-

-

2

-

693012

آزمون هاي شناختي و كاربرد آن در مددكاري اجتماعي

2

-

-

2

-

693008

روش هاي سرپرستي در مددكاري اجتماعي

2

-

-

2

-

693024

آمار و روش تحقيق

3

-

-

3

-

693003

مديريت و توسعه و عمران

2

-

-

2

-

693011

برنامه ريزي مددكاري اجتماعي

2

-

-

2

-

693027

مشاوره نوتواني در زمينه هاي مختلف

1

-

-

1

-

693021

آموزش عملي در مددكاري اجتماعي

-

3

-

3

-

693014

تحقيق و رساله تحصيلي (پايان نامه)

-

4

-

4

-

 

جمع کل

27/5

8/5

-

36

-

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences