مقطع PHD  (دکتری)

       دكتري رشته مددكاري اجتماعي نيز در سال 1384 مصوب گرديده و از سال 1385 اقدام به پذيرش دانشجو كرده است. تعداد كل واحد هاي درسي در دوره دكتري مددكاري اجتماعي 50 واحد مي باشد كه 20 واحد آن به پايان نامه دانشجويان اختصاص داده شده است. دانشجويان در طي اين دوره موظف هستند كليه واحد هاي درسي، امتحان جامع و پايان نامه را با موفقيت به پايان برسانند.

 

 ماموریت برنامه :

 - آموزش، پژوهش، نقد نظریه های و الگوهای نظریه پردازی و الگوسازی

- پیشگیری، کنترل، کاهش و درمان مسایل و مشکلات فردی و اجتماعی

- ارتقاء سطح دانش و استاندارهای حرفه ای مددکاری اجتماعی

- بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزش و پژوهش و تولید علم در گستره حرفه مددکاری اجتماعی

 

چشم انداز :

حرفه مددکاری اجتماعی در صدد است تا از طریق تلفیق  تئوری و عمل و توسعه تحقیقات کیفی و کمی و انطباق هر چه بیشتر محتوای برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه، بتواند کیفیت و کمیت آموزشی و پژوهشی و فرآیند مددکاری اجتماعی را در جامعه به بالاترین درجه ممکن برساند.

 

اهداف :

- توسعه تفکر علمی، انتقادی و نقد نظریه ها و الگوهای مددکاری اجتماعی و طراحی ساخت و تدوین الگوهای عملی و نظریه سازی در مددکاری اجتماعی.

- به کارگیری روش های علمی و پژوهشی در قلمرو موضوع های مربوط به مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی.

- ارزشیابی و نتیجه گیری علمی و عملی و بومی ساختن آنها به منظور یه کارگیری شان در تدوین سیاستها و اجرا در محدوده رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی.

- رشد دانش مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی و رهبری و مدیریت و آموزش و نشر دستاوردهای علمی برای رشد و توسعه این حرفه.


وظایف :

        - آموزش دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری(Ph.D)

- بررسی مسائل و مشکلات فرد و گروه و جامعه

- تشخیص مسائل و مشکلات و الویت بندی آنان

- جستجوی راه حل های مداخله، جهت پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی

- ارایه طرحهای پژوهشی کیفی، عملیاتی، حل مساله و ...

- طراحی برنامه به منظور مداخله و پیشگیری و طراحی برنامه به منظور توسعه آن

- شناخت مسائل و مشکلات خانواده ها و برنامه ریزی جهت رفع، کنترل و کاهش آنها و همچنین حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی خانواده ها

 

زمينه هاي شغلي فارغ التحصيلان مددكاري اجتماعي

فارغ التحصيلان اين دوره ها مي توانند:

1-به عنوان مددكار ومشاور خانواده در مراكز و مؤسسات ذيربط دولتي و غيردولتي انجام وظيفه نمايند.

2- به عنوان مدرس در مؤسسات آموزش عالي به تدريس دروس مددكاري اجتماعي و دروس مربوطه در اين زمينه اشتغال ورزند.

3-به عنوان مدير مؤسسات و مراكز مددكاري و مشاوره اي و رفاهي را سرپرستي نمايند.

4-به عنوان محقق در موضوعاتمسائل و مشكلات خانوادگي ـ اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي به تحقيق بپردازند.

5-به عنوان طراح و تهيه كننده و مجري برنامه هاي رفاهي خانواده اقدام كنند.

 

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:

        داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتری(Ph.D) مددکاری اجتماعی لازم است علاوه بر داشتن شرایط عمومی پذیرش دانشجوی دوره دکتری(Ph.D) مطابق ضوابط و مقرارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شرایط اختصاصی زیر را نیز دارا باشند :

مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های :

- مددکاری اجتماعی

- مدیریت خدمات اجتماعی

      - رفاه اجتماعی

 آزمون ورودی مقطع دکتری(Ph.D) رشته مددکاری اجتماعی

          این آزمون در دو مرحله انجام می شود:

           - آزمون کتبی

          - مصاحبه

مواد آزمون کتبی

ضریب

نظریه­ های مددکاری اجتماعی

4

روش تحقیق و آمار

3

مدیریت و برنامه ریزی

2

مسائل و آسیب های اجتماعی

3

 

ساختار دوره :

الف طول دروه تحصیل

مدت زمان لازم برای گذارندن دروس و تدوین پایان نامه دوره دکتری(ph.D) مددکاری اجتماعی، تابع آیین نامه دوره دکتری (ph.D) می باشد.

دانشجویان در طی این دوره باید کلیه واحدهای درسی؛ امتحان جامع؛ و پایان نامه را با موفقیت به پایان برسانند.

تعداد و نوع واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی دوره دکتری مددکاری اجتماعی 50 واحد به شرح زیر است :

1- دروس اجباری (جدول ب)

27 واحد

2- دروس اختیاری (جدول ج)

 3 واحد

3- پایان نامه

20 واحد

 

علاوه، بر واحدهای فوق، به تشخیص گروه آموزشی و تائید کمیته تحصیلات تکمیلی، دانشجو موظف است تعدادی یا تمام واحدهای جدول الف (دروس کمبود یا جبرانی) را نیز بگذارند.

برنامه و جدول دروس دوره دکتری (ph.D)

الف- دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری (ph.D) رشته مددکاری اجتماعی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات

نظری

عملی

جمع

01

مددکاری اجتماعی با خانواده

3

34

34

68

02

مبانی مددکاری اجتماعی

2

34

-

34

03

مدیریت سازمان های رفاه اجتماعی

2

34

-

34

04

مددکاری اجتماعی (جامعه ای)

3

34

34

68

05

مددکاری اجتماعی (گروهی)

2

34

-

34

06

اصول برنامه ریزی اجتماعی

3

51

-

51

07

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

26

                                       جمع

16

230

85

315

 

به تشخیص گروه آموزشی و تائید کمیته تحصیلات تکمیلی، دانشجو موظف است تعدادی یا تمامی واحدهای این جدول را نیز بگذارند.

چنانچه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این درس را نگذارنده باشد، گذارندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی می باشد.

ب- دروس اجباری دوره دکتری (ph.D) رشته مددکاری اجتماعی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

-

08

نقد نظزیه ها و الگوهای مداخله در مددکاری اجتماعی

2

34

-

34

-

09

مدل ها و نظریه های نوین رفاه اجتماعی

2

34

-

34

-

10

طراحی روشهای تحقیق پیشرفته در مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی

2

17

34

51

-

11

تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران و فرمول بندی آن

3

34

34

68

-

12

طراحی الگوهای نوین آسیب شناسی اجتماعی

3

34

34

68

-

13

روشهای تحقیق کیفی پیشرفته

2

17

34

51

-

14

برنامه ریزی اجتماعی برای حفظ و ارتقاء سلامت خانواده

3

34

34

68

-

15

طراحی الگوهای عملی ارایه خدمات اجتماعی به آسیب دیدگان حسی، حرکتی، جسمی و بیماران خاص

3

34

34

68

-

16

نظریه های نوین مدیریت، برنامه ریزی و خط مشی سازی

3

51

-

51

-

17

نظریه های رفتار انسانی و روشهای نوین تعلیم و تربیت در مددکاری اجتماعی

2

34

-

34

-

18

روشها آماری در تحلیل مسایل اجتماعی و طرحهای پژوهشی پیشرفته

2

34

-

34

-

19

پایان نامه

20

-

-

-

-

                                       جمع

47

357

204

561

-

 

* دانشجویان علاوه بر 47 واحد نظری و عملی جدول فوق می بایست یکی از دروس سه واحدی جدول دروس انتخابی را نیز بگذرانند. که با احتساب آن کل واحدهای دوره دکتری (ph.D) رشته مددکاری اجتماعی 50 واحد می باشد.

ب- دروس اختیاری دوره دکتری (ph.D) رشته مددکاری اجتماعی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات

نظری

عملی

جمع

20

روشهای ارزیابی سازمانها و نهادهای اجتماعی

3

34

34

68

21

تحلیل سیاست های اجتماعی با تاکید بر خانواده

3

34

34

68

22

روشهای شاخص سازی در آسیب های اجتماعی

3

34

34

68

                                       جمع

9

102

102

204

 

با توجه به موضوعاتی که دانشجویان تمایل دارند پایان نامه خود را در آن زمینه بگذارند باید یکی از دروس اختیاری مرتبط با آن را با موافقیت گروه انتخاب کنند.

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences