• 3
    ...

  • 2
    ...

  • 1
    ...

انتخابات دانشجویی انجمن علمی مددکاری
جلسه اعضای کمیته کارورزی با سرپرستان دوره کارآموزی برگزار شد.
جلسه اعضای گروه مددکاری اجتماعی با دانشجویان جدیدالورود انجام شد
ثبت نام دانشجویان کارشناسی
تمدید مهلت دفاع نهایی از پایان نامه
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان در شهریور ماه 97 برگزار می شود
سومین دوره مدارس تابستانی سلامت و دین
دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی
 

پس از تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1370 و با توجه به افزایش روزافزون مسائل و آسیب های اجتماعی و نیاز به متخصصین در این زمینه، ایجاد رشته مددکاری اجتماعی جزء اهداف اصلی دانشگاه قرار گرفت و مقطع کارشناسی این رشته در تاریخ 72/07/04 مصوب گردید

در سال 1373 اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی پذیرفته شدند و در سال 1376 نیز مقطع کارشناسی ارشد این رشته از طریق آزمون سراسری گروه پزشکی  اقدام به پذیرش دانشجو نمود. ادامه ...

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences